top of page
blockodling_viridifibra.png
blocklantbruk_viridifibra.png

Odlingsduken finns hos någon av våra återförsäljare

Wexthuset har odlings-och trädgårdsprodukterna, tipsen och inspiration för att lyckas med att odla i trädgården, på balkongen och inomhus.

Landshopping.se är landsbygdens egen marknadsplats där du handlar unikt hantverk, hållbara alternativ och smarta produkter från hela Sverige.

Speciellt med ViridiFibras odlingsduk.
 

 • Biologiskt nedbrytbar (komposterbart).

 • Innehåller ingen plast.

 • Behöver inte återvinnas och minskar arbetsmoment.

Lerbo Trädgård erbjuder ett brett sortiment av trädgårdsinredning, och du kan enkelt beställa hem dina produkter online. Dem brinner för trädgårdsdesign och trädgårdsdekorationer, och dem har allt för att just din trädgård ska bli så personlig och underbar som möjligt. Vi vet att kvalitét lönar sig

Drivkrafterna för användning av marktäckning är flera:

 • Tidigareläggning av tillväxtperiodens start och förlängning av hela tillväxtperioden.
  Odlingsduken bidrar till att marktemperaturen höjs, vilket gör att grödorna kan gro snabbare samtidigt som risken för frostskador minskar.

 

 • Potentiell ökning av tillväxt per hektar upp till tre gånger gentemot odling med bar mark.
  Detta då konkurrerande vegetation hålls borta, vilket gör att grödornas näringstillgång ökar.

 

 • Minskar mängden bevattning som krävs då fuktigheten hålls kvar i marken.
  I torrare klimat kan droppbevattning genomföras under markduken, vilket gör att avdunstning minskar och vattentillgången för grödorna därmed blir bättre. 

 

 • Minskar mängden gödsel som läcker ut ur jorden.
  Gödsling kan likt bevattningen användas mer koncentrerat och det leder till att mindre gödsel behöver användas, vilket i sin tur leder till mindre urlakning och på sikt övergödning.

 

 • Minskar erosion från vind och vatten.
  Odlingsduken håller jorden på plats, vilket gör att den inte utsätts för väder och vind i samma grad som otäckt jord. Kan i vissa fall möjliggöra odling av grödor på platser som annars varit olämpliga på grund av dess odlingsförutsättningar.

 

 • Minskar problem med ogräs.
  Duken agerar som ett mekaniskt skydd gentemot ogräset.

Nackdelarna med användning av fossilbaserad(plast) marktäckningsduk:

 • Det är baserat på icke förnybar råvara, alltså tär på ändliga resurser.
   

 • De fossila råvarorna är inte nedbrytningsbara. Faktum är att marktäckningen på många ställen i världen, efter användning plöjer direkt ner plastduken i jorden, vilket leder till att plastrester lämnas kvar i marken efter användning.
  I förlängningen förändrar detta markens sammansättning, det bidrar med nedskräpning i närområden och försämrar framtida skördar.
  Det här problemet går att undvika genom att ta upp och deponera plasten, något som är förknippat med stor arbetsinsats och höga kostnader, samtidigt som det är mycket svårt att säkerställa att all plast verkligen kan samlas in från fälten.
  Med tiden sönderdelas plasten och risk finns för påverkan av  omgivande vattendrag genom ett läckage av mikroplaster och ännu värre om vi får det i grundvattenssystemen. Majoriteten av jordbrukare som använder markdukar väljer idag plastbaserade produkter. Vilket efter användning sprids i naturen i form av mikroplaster, något som påverkar både växt och djurlivet negativt.
Odlingsduken vi presenterar är en lösning på det problemet då den är baserad på cellulosafibrer som inte påverkar miljön negativt.
Vår produkt innebär ett mindre arbetsmoment då man inte behöver plocka upp och återvinna eller lägga plasten i deponi. Det leder till minskat CO2 och drar ned kostnaden för användaren då dem inte behöver framföra något maskineri.

bottom of page