johan_viridifibra.jpg

Johan Gestrinius

VD

Produkt & Lageransvarig

kontakt@viridifibra.se

 

0723 11 23 58

linus_viridifibra.jpg

Linus Andersson

Vice VD

Ekonomichef

kontakt@viridifibra.se

0722 52 54 14

tony_viridifibra.jpg

Tony Svensk

Vice VD

Försäljnings- & Marknadschef

kontakt@viridifibra.se

0705 69 83 93

heikki_viridifibra.jpg

Heikki Sojakka

Ordförande

Innovation

heikki@fiber-x.se

0705 97 74 44