tillhemsidan_edited-compressor.jpg

OM VIRIDIFIBRA

ViridiFibra är ett ungt och energiskt företag med en stark drift till att vara en nyckeldel i utvecklandet av människors förhållande till förbrukning och återvinning. Vår drivkraft finns i att se över otillräckliga materiella lösningar i vardagen och utveckla till ett mer hållbart alternativ.

 

NATUREN I FOKUS

Markduk & Odling med ViridiFibra

ViridiFibras mål och visioner siktar mot stjärnorna men våran miljömedvetenhet håller alltid våra två fötter kvar på jorden. I vårt sökande efter att förbättra materialhantering, tar vi även på oss ansvaret att bygga vår verksamhet och vårt tillvägagångssätt med en så liten påverkan på miljö och människa som möjligt.

I samhället runt omkring oss ser vi dagligen en naturlig strävan mot förbättring och utveckling, det görs i ett högt tempo och med underbara resultat. Men vi ser även att det på samma gång rubbar balansen mellan förbrukning och återvinning. En balans vi anser vara en nyckel till våran framtid. ViridiFibra har redan och kommer fortsätta att jämna ut balansen i hopp om att all sorts utveckling i framtiden kommer kallas hållbar.

krattapapper-compressor.jpg
 

HUR SER VI DETTA SOM MÖJLIGT?

ViridiFibra som arbetsstyrka är en blandad kompott av kompetens, erfarenheter och kreativitet. Genom arbetet med fiberteknik har vi möjlighet att testa alla material uppbyggda med fibrer för att finna nya produkter. Vi gör våra tester i vårt laboratorium, går vidare till producering och till sist försäljning. Med våra processer ser vi att utmaningarna inte är omöjliga och vi tar oss med stolthet an dessa svårigheterna som leder framåt till ett bättre imorgon.

snerullesten800px_edited_edited-compress
 

Nyheter & Erbjudanden

tel: 0723 11 23 58

Prenumerationsformulär

  • Facebook
  • Twitter

©2019 av ViridiFibra.