ViridiFibra_Produktion

ViridiFibra

Det är drygt 8 år kvar till Agenda 2030 och de globala målen med en hållbar cirkulär framtid ska vara uppnådda.


Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan och har lagt initiativet på forskningsinstitutet, RISE, och BioLyftet för att förbättra den materiella medvetenheten.

Eftersom vi lever i ett kretslopp, kan inte bara några delar vara hållbara.
Utan hela ledet måste fungera i korrelation med naturen, VI är en del av naturen, inte särskild ifrån den.

Ur forskningsprojektet ENTIS WP4, tog Fiber-X fram en cellulosabaserad odlingsduk, och grundade ViridiFibra.

Vill du ta del av naturen, måste du också vara en del av naturen.

Det finns ingen “quickfix”

för ett hållbart alternativ.

Hållbarhet är en kontinuerlig process!

Samarbeten

Fiber-X

Fiber-X är din förlängda arm när det gäller provning, utveckling och utbildning inom massa- och pappersteknik. Vår målsättning är att vi skall var den mest flexibla, billigaste och bästa partnern för dig. Att få hjälp av Fiber-X ska löna sig.

LRFLogotyp.jpg

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs omkring 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

wargon_innovation.png

Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material. Vi erbjuder tekniska resurser, kompetens och de nätverk som behövs för att lotsa en materialinnovation från idé-stadie till färdig produkt.

landshopping.png

Landshopping.se är landsbygdens egen marknadsplats där du handlar unikt hantverk, hållbara alternativ och smarta produkter från hela Sverige. Landshopping vill bidra till att förenkla din vardag med utvalda nyttiga och vackra produkter inom kategorierna hälsa och mat, hus och hem, trädgård och fritid.

rise_logo.png

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

logo_biolyftet.png

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Wexthuset_Huvudlogo_CMYK.png

Vi har odlings-och trädgårdsprodukterna, tipsen och inspiration för att lyckas med att odla i trädgården, på balkongen och inomhus.

Logtyp Bioinnovation.png

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.

logo_globala_malen-1.png

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.